,,…Należy dążyć do takiego rozwoju, aby człowiek stawał się coraz bardziej człowiekiem…” Jan Paweł II