,,…Należy dążyć do takiego rozwoju, aby człowiek stawał się coraz bardziej człowiekiem…” Jan Paweł II

Historia szkoły

   25 lat Szkoły Podstawowej nr 5 im. Jana Pawła II w Lipnie

 

To, co otrzymałem w latach szkolnych do dziś owocuje w moim życiu"  - Jan Paweł II

 

  Historia naszej szkoły

 • wnioskiem Burmistrza Miasta Lipna p. R. Paproty i decyzją Kuratora Oświaty i Wychowania  M. Lewandowskiego z dniem 1 września 1990r. została powołana w budynku Komitetu Powiatowego PZPR Szkoła Podstawowa nr 5 w Lipnie przy Placu 11 Listopada 13. Funkcję dyrektora szkoły powierzono mgr Leszkowi Statkiewiczowi,
   

 • 1 września 1990r. – uroczyste otwarcie szkoły z udziałem władz samorządowych miasta, Kuratora Oświaty, Ks. Bp. Czesława Lewandowskiego, który wyświęcił szkołę. Edukację rozpoczęło 389 uczniów podzielonych na 16 oddziałów oraz 45 dzieci w dwóch oddziałach przedszkolnych. Pracę dydaktyczno – wychowawczą podjęło 29 nauczycieli,
         

 •  1 stycznia 1996r. – organem prowadzącym szkołę staje się Urząd Miasta Lipna,

 • 16 listopada 1998r. – uczniowie i nauczyciele szkoły podczas wyjazdu do Włoch spotykają się  w auli Jana Pawła w Rzymie z Ojcem Świętym,

 • rok szkolny 1999/ 2000 – w wyniku reformy oświaty szkoła staje się sześcioklasową szkołą podstawową,

 • 19 października 2000r. – jubileusz X – lecia powstania szkoły i nadanie aktem prawa posiadania  sztandaru,

 • od 2002r. wydawany jest folder szkoły informujący rodziców i uczniów o priorytetach szkoły, sukcesach, ważnych wydarzeniach i podejmowanych przedsięwzięciach,  

 • uchwałą z dnia 7 marca 2003r. Rada Miasta nadaje szkole imię  Jan Pawła II,

 • 13 maja 2003r. – uroczystość nadania szkole imienia Jana Pawła II, po raz pierwszy społeczność szkolna odśpiewała hymn szkoły ( tekst A. Babis, muzyka I. Mroczkowska),

 • od 2003r. szkoła uczestniczy w Ogólnopolskich Pielgrzymkach Rodzin Szkół im. Jana Pawła II na Jasnej Górze,

 • w październiku 2003r. szkoła otrzymała miano „Szkoły z klasą”,

 • w październiku 2003r. została otwarta w naszej szkole nowoczesna pracownia komputerowa,

 • październik 2005r. – szkoła w ramach roku Europejskiej Edukacji Obywatelskiej realizowała autorski projekt „Pola Negri – sławną lipnowianka”,

 • 1 września 2007r. dyrektorem szkoły zostaje mgr Marzena Zielińska,

 • od 2007r. uczniowie naszej szkoły, podczas zajęć wych. fizycznego, mogą korzystać z basenu wybudowanego przy szkole,

 • w 2007r. do szkoły zostały wprowadzone mundurki szkolne dla uczniów (granatowa kamizelka i sukienka z logo szkoły oraz błękitne koszule),

   

 • od 2008r. uczniowie mogą korzystać z nowej szatni szkolnej,

 • rok 2008 odnowienie sal lekcyjnych, modernizacja oświetlenia, wymiana podłóg,

 • rok 2008 powstanie przy szkole świetlicy środowiskowej „Arka”,

 • rok 2009 – wymiana pokrycia dachowego na budynku szkoły,

 • w latach szkolnych 2010/2011/2012 szkoła brała udział w projekcie współfinansowanych przez Unię Europejską „Wyrównywanie Szans Edukacyjnych Uczniów Gmin Powiatu Lipnowskiego”, a w roku 2011/12 „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I – III”,

 • rok 2010  - rozpoczęcie realizacji projektów „Szklanka mleka” i „Owoce i warzywa w szkole”,

 • rok 2010 – szkoła zostaje wyposażona w sprzęt do sali zabaw  w ramach projektu „Radosna Szkoła”,

 • rok 2010 – wyposażenie klas pierwszych w tablicę interaktywną,

 • rok 2012 – szkoła zostaje podłączona do ciepłociągu miejskiego,

 • rok 2013 – w szkole zostaje przeprowadzona ewaluacja zewnętrzna przez Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy Delegatura we Włocławku, szkoła uzyskała w badanych obszarach wysoki stopień spełniania wymagań,

 • rok 2013 – przystąpienie do powiatowego projektu współfinansowanego przez Unię Europejską „Nowoczesne wspomaganie szansą na wszechstronny rozwój szkół”,

 • rok 2014 – wymiana stolarki okiennej w budynku szkoły i modernizacja sali komputerowej,

 • rok 2015 – remont oddziału przedszkolnego, zakup projektorów i pomocy dydaktycznych do klas edukacji wczesnoszkolnej,

 • 13 maja 2015r. – Jubileusz 25 – lecia powstania szkoły, szkołę ukończyło 1268 absolwentów.

 

 • Dyrektorzy szkoły:

 

 Leszek Statkiewicz                             Marzena Zielińska   

1990r. – 2007r.                                  2007r. – do chwili obecnej

 

 • Wicedyrektorzy szkoły:

Renata Kwiatkowska   1990r. – 1996r. 

Marzena Zielińska  1996r. – 2007r. 

Ewa Włodarczyk      2007r. – do chwili obecnej

 


Rozsławiają imię naszej szkoły   

Najlepsi absolwenci szkoły,

 którzy otrzymali Nagrodę Burmistrza Miasta Lipna:

1990/1991 -  Koszczka Danuta, 1991/1992 –  Kwiatkowska Izabela(mgr ekonomii), 1992/1993 – Itczak Ewa(mgr filologii angielskiej), 1993/1994 – Impert Joanna(lekarz stomatolog), 1994/1995 – Zwolińska Ewa, 1995/1996 – Krakowska Katarzyna, 1996/1997 – Paśniewska Emilia(lekarz stomatolog), 1997/1998 – Łańcucka Anna(mgr ekonomii), 1998/1999 – Gurtowska Natalia(doktor nauk medycznych w zakresie biologii medycznej), 1999/2000 – Wiśniewski Michał(mgr matematyki, mgr nauk ekonomicznych),  2000/2001 – Maciaszek Marek(mgr inż. fizyk, pracownik naukowy), 2001/2002 – Fornalczyk Magdalena(tłumacz j. francuskiego i j. angielskiego), 2002/2003 – Kwiatkowska Anita, 2003/2004 – Polak Martyna(ukończyła prawo na brytyjskiej uczelni King’s College London), 2004/2005 – Myszyńska Marcelina(studentka medycyny), 2005/2006 – Falkowska Martyna(studentka budownictwa), 2006/2007 – Ługowska Alicja, 2007/2008 – Wysocka Izabela, 2008/2009 – Papis Patryk(uczeń LO), 2009/2010 – Piechna Patrycja(uczennica LO), 2010/2011 – Gładysz Michał(uczeń LO), 2011/2012 – Bonewicz Eryk (uczeń gimnazjum), 2012/2013 – Jabłońska Oliwia(uczennica gimnazjum), 2013/2014 – Matusiak Anna (uczennica gimnazjum)

 

Największe osiągnięcia uczniów na przestrzeni 25 lat istnienia szkoły:

         

Wojewódzki Konkurs Geograficzny – laureaci

Bejgier A., Statkiewicz M. – 1997r.

 

Rejonowy Konkurs Polonistyczny – finaliści

Bonowicz E. – 2012r.,  Guzińska A. – 1994r.,  Itczak E., - 1993r. Kucińska A. – 1998r., Mrozińska A. – 1995r., Rumiński D. – 2000r., Szaja B. – 1994r., Szlągiewicz L. – 1995r., Zwolińska E. – 1995r.

 

Kuratoryjny Konkurs Przedmiotowy z Języka Polskiego  

Matusiak Anna – laureat – 2014r.

Rejonowy Konkurs Matematyczny -  finaliści

Wiśniewski Michał – 1999r. i 2000r.

 

Rejonowy Konkurs Biologiczny

i Kuratoryjny Konkurs z Przyrody:

Gurtowska Natalia – finalistka – 1998r.

Gładysz Michał -  laureat – 2011r.

    

Rejonowy Konkurs Historyczny – finalistka

Kiełkowska Małgorzata – 1998r.

 

Międzynarodowy Konkurs Matematyczny „Kangur”

 

Uczniowie z sukcesami uczestniczą w konkursie matematycznym, uzyskując wyróżnienia i wyniki bardzo dobre. Największym sukcesem był wyjazd ucznia M. Wiśniewskiego do Serengeti. Najlepsi matematycy to: Wśniewski M., Śmigielska B., Pilewski P., Błaszczyk Z., Brunowicz Ł., Milanowski W., Bochiński W., Mikucka M., Szymańska A., Świeżawski B., Ługowska A., Kotkiewicz A., Falkowska M., Lewandowski W., Bartczak Sz., Wojciechowski P., Podliński M., Bejnar R., Rempuszewski M., Matusiak J., Zajączkowski H., Matusiak A., Cymerman D., Bonowicz E., Rozen M., Tumińska M., Wesołowska K., Gawrońska A., Wełna M.

 

Uczniowie odnoszą sukcesy w międzyszkolnych konkursach matematycznych („Mistrz szybkiego liczenia”, Międzyszkolny Konkurs Matematyczny Klas Szóstych”), ortograficznych („Ortografek” i „Ortografia na 5”- są mistrzami ortografii),         

 

„Międzyszkolny Konkurs Języka Angielskiego”. Z sukcesami biorą udział w konkursach muzycznych („Śpiewać każdy może”, „Mam talent”) recytatorskich („Mówimy wierszem”, „Międzyszkolny Konkurs Recytatorski Tuwim w poezji dziecięcej” i „Gdy się nić poezji plecie, cudnie robi się na świecie”, Konkurs poezji Cz. Miłosza”, „Przegląd Twórczości Jadwigi Jałowiec”, Wojewódzki Konkurs Poezji i Prozy pt. „Bądź pozdrowiona ziemio rodzinna”, Konkurs Interpretacji Teatralnej dla Dzieci i Młodzieży – Teatr „Baj Pomorski”), przeglądach teatralnych (Przegląd Teatrów Dziecięcych „Laur Wiosny”), ekologicznych („Ogólnopolski Konkurs Ekologiczny „Eko – Planeta”, Wojewódzki Konkurs „Mój las”), przyrodniczych („Wojewódzki Konkurs Przyrodniczo – Fotograficzny LOP”, Kuratoryjny Konkurs Przyrodniczy „Z przyrodą na Ty” ), olimpiadach wiedzowych („Olimpiada Wiedzy Archimedes Plus”, Ogólnopolskie Konkursy „EDI”, „OXFORD”), plastyczno – literackich („Ogólnopolska Kampania „Zachowaj trzeźwy umysł”), Powiatowym Konkursie Poetyckim „Ziemia Dobrzyńska Moja Mała Ojczyzna”, Ogólnopolskim Konkursie „List do Ojca Świętego Jana Pawła II”. 

Uczniowie naszej szkoły aktywnie uczestniczą w zawodach sportowych, reprezentując szkołę i odnosząc sukcesy, pomimo braku sali gimnastycznej. Uczniowie odnotowują znaczące sukcesy w pływaniu, korzystając na zajęciach wych. fizycznego z zajęć na pływalni.

 

    Sukcesy sportowe

 • zawody pływackie – finał wojewódzki Kujawsko – Pomorskich Igrzysk Młodzieży Szkolnej( rok szkolny – 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015),

 • zawody pływackie o puchar Solidarności – I m. (2006/2007),

 • zawody pływackie „Prima Aprilisowa zabawa wodna” – I m. (2010/2011),

 • Indywidualne Biegi Przełajowe – finał wojewódzki Kujawsko – Pomorskich Igrzysk Młodzieży Szkolnej(1995/1996, 2005/2006, 2011/2012, 2013/ 2014, 2014/2015,

 • Lekka atletyka indywidualna – finał wojewódzkich Igrzysk Młodzieży Szkolnej w rzucie piłeczką palantową (2010/2011), 

 • Tenis Stołowy – drużynowy turniej tenisa stołowego – etap miejsko – gminny IIm. (2010/2011),

 • Piłka nożna chłopców – Im. – etap powiatowy(2004/2005), IIm. – etap powiatowy (2010/2011), Im. – etap powiatowy (2013/2014),

 • Piłka nożna halowa – Im. -  etap powiatowy (2010/2011), Im. – etap powiatowy (2009/2010),

 • Udział w turniejach piłki nożnej „Coca Cola” – turniej wojewódzki (2005/2006), turniej im. M. Wielgusa – rozgrywki finałowe (2003/2004), etap rejonowy (2006/2007),

 • Turniej szachowy – finał Wojewódzkich Igrzysk Młodzieży Szkolnej (2008/2009, 2009/2010),

              

Szkoła Podstawowa nr 5 im. Jana Pawła II od 25 lat tworzy swoją tradycję i tożsamość. Posiada imię Wielkiego Polaka, sztandar, hymn, przewodnie motto: „Należy dążyć do takiego rozwoju, aby człowiek stawał się coraz bardziej człowiekiem” , tarczę szkolną oraz logo szkoły.

 Szkoła posiada 13 dobrze wyposażonych sal lekcyjnych (w większości z dostępem do Internetu, klasy I – III wyposażone są w tablicę interaktywną i rzutniki multimedialne), 2 sale dla oddziałów przedszkolnych, świetlicę, bibliotekę, aulę do występów szkolnych, szatnię, gabinet lekarski, stołówkę szkolną,  sklepik uczniowski, gabinet dyrektora, wicedyrektora, pedagoga, sekretariat, księgowość, pomieszczenia socjalne, gospodarcze, boisko szkolne i plac zabaw. Edukacją i wychowaniem uczniów zajmuje się wykwalifikowana kadra pedagogiczna. W szkole pracuje 25 nauczycieli (80% stanowią nauczyciele dyplomowani posiadający kwalifikacje do prowadzenia różnych zajęć z uczniami) i 7 pracowników administracji i obsługi. Uczniowie w bezpiecznej i twórczej atmosferze zdobywają wiedzę, doskonalą umiejętności, rozwijają swoje zainteresowania i uzdolnienia, uczestnicząc w zajęciach pozalekcyjnych (zajęcia chóru szkolnego, koła informatycznego, plastycznego, artystycznego, tanecznego, matematycznego, przyrodniczego, różańcowego i eucharystycznego, zajęcia gimnastyki korekcyjno – kompensacyjnej).  

W szkole organizowana jest pomoc psychologiczno - pedagogiczna, zarówno dla uczniów z problemami w nauce, jak i zdolnych: rozwijające zainteresowania uczniów, dydaktyczno – wyrównawcze, korekcyjno – kompensacyjne, socjoterapeutyczne, logopedyczne.

Uczniowie szkoły uczestniczą w projektach edukacyjnych, profilaktycznych: „Zachowaj trzeźwy umysł”, „Bezpieczna i przyjazna szkoła”, „Owoce i warzywa w szkole”, „Mleko w szkole”, „Klub Bezpiecznego Puchatka”, „Projekt Kino – Szkoła”, „Program 7 – kroków”, „Rok Bezpiecznej Szkoły”, „Szkoła bez przemocy”, „ Szkoła w Ruchu”, „Odkryj talent w swoim uczniu”, „Dzień Misia”, „Nie bij mnie, kochaj mnie”, „Noc w bibliotece”.                

Uczniowie rozwijają również swoje uzdolnienia i umiejętności, pracując w Samorządzie Uczniowskim, Szkolnym Kole PCK, Sklepiku Uczniowskim, LOP, SKO.

Organizowane są wyjazdy na wycieczki turystyczno – krajoznawcze, spektakle teatralne, filmowe, muzea (Trójmiasto, Gdynia – Teatr Muzyczny – „Skrzypek na dachu”, Szlak Piastowski, Sierp – Muzeum Wsi Mazowieckiej, Grębocin – Muzeum Piśmiennictwa i Drukarstwa, Toruń – Planetarium i Centrum Sztuki Współczesnej, przedstawienia w teatrze „Baj Pomorski”, Częstochowa – Pielgrzymka Rodzin Szkół im. Jana Pawła II, Włocławek – Multikino. Prowadzone są zajęcia w ramach „zielonych szkół” ( „zielona szkoła” w Zakopanem, „zielona szkoła” na Mazurach, „zielona szkoła” Częstochowa, Wadowice, Zakopane, Kraków, „zielona szkoła” Sztutowo, Trójmiasto, Frombork, Malbork, „zielona szkoła”   Warszawa – Centrum Nauki Kopernik, zwiedzanie zabytków, „biała szkoła” w Białym Dunajcu).    

Szkoła podejmuje liczne inicjatywy i akcje charytatywne (WOŚP, „Zakręcona akcja”, „Świąteczna Paczka”, zbiórka dla powodzian, „Góra Grosza”).

 Nauczyciele prowadzą badania wewnętrzne oraz korzystają z wyników i analiz zewnętrznych badań edukacyjnych (OBUT, testy wydawnictwa OPERON i WSiP). O skuteczności ich działań świadczą wyniki uczniów na sprawdzianie w kl. VI, coraz większa aktywność dzieci w życiu klasy, szkoły i środowisku. Wyniki, które uzyskuje szkoła na sprawdzianie zewnętrznym są wyższe od średnich wyników miasta i powiatu.
Szkoła przywiązuje bardzo dużą uwagę do tradycji,  uroczystości szkolnych i środowiskowych. Do tradycji szkoły należą uroczystości związane z patronem szkoły Janem Pawłem II ( „Święto Szkoły” – w rocznicę nadania szkole imienia, „Dzień Papieski”, 2 kwietnia – rocznica śmierci), Dzień Edukacji Narodowej, Pasowanie na ucznia, Dzień Języków Obcych, Święto Odzyskania Niepodległości, Otrzęsiny 6 – latków, Jasełka, Nasze pasje, Choinki noworoczne, Dzień Babci i Dziadka, Dzień Wiosny – turniej o puchar dyrektora szkoły, Misterium Wielkopostne, Tydzień z ekologią, Miesiąc Kultury Zdrowotnej, Rocznica 3 – Majowa, Dzień Matki i Ojca, Tydzień Profilaktyki,  Szkolna Olimpiada Sportowa – Dzień Dziecka, Pożegnanie absolwentów.   

Opracowała: mgr Marzena Zielińska – dyrektor szkoły

                          mgr Ewa Włodarczyk – wicedyrektor szkoły