Rekrutacja 2017/2018             

 

 

              * Regulamin rekrutacji dzieci do oddziału przedszkolnego

                * Załącznik nr 1

                * Załącznik nr 2

                * Załącznik nr 3

                * Załącznik nr 4

                * Załącznik nr 5

                * Załącznik nr 6

                * Załącznik nr 7

 

              * Regulamin rekrutacji uczniów do klasy pierwszej

                * Załącznik nr 1

                * Załącznik nr 2

                * Załącznik nr 3

                * Załącznik nr 4

                * Załącznik nr 5

                * Załącznik nr 6

                * Załącznik nr 7

powrót