Pielgrzymka do Ugandy, luty 1993 r.

 

Pielgrzymka do Meksyku, Veracruz, maj 1990 r.

 

Z Matk¹ Teres¹, Indie, Kalkuta, luty 1986 r.

powrót