Kalendarz roku szkolnego 2016/2017                                                                                                              

Rozpoczęcie roku szkolnego 1 września 2016 r.
Zebrania z rodzicami 27-28 września 2016 r.
Zebrania z rodzicami 8-9 listopada 2016 r.
Dni otwarte 13-14 grudnia 2016 r.
Zimowa przerwa świąteczna 23-31 grudnia 2016 r.
Zebrania z rodzicami 24-25 stycznia 2017 r.
Ferie zimowe 31 stycznia-12 lutego 2017 r.
Dni otwarte 14-15 marca 2017 r.
Wiosenna przerwa świąteczna 13-18 kwietnia 2017 r.
Święto Patrona Szkoły 12 maja 2017 r.
Zebrania z rodzicami 30-31 maja 2017 r.
Zakończenie roku szkolnego 23 czerwca 2017 r.
Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych 14 X 2016 r., 31 X 2016 r., 2 V 2017 r., 12 V 2017 r.,
16 VI 2017 r.

powrót