Szkoła Podstawowa Nr 5 
im. Jana Pawła II w Lipnie

Strona główna

Nasz Patron

Historia Szkoły

Historia Lipna

Dokumentacja Szkoły

Kadra pedagogiczna

Samorząd
Uczniowski

Kącik ucznia
i rodzica

Kronika wydarzeń

 

Historia miasta Lipna

                                                              Panorama miasta, fot. Adam Kowalski

Początki osadnictwa na terenie Lipna sięgają wczesnego średniowiecza. O dynamicznym rozwoju  rolnictwa,  handlu  i  rzemiosła  może  świadczyć  podniesienie   Lipna   do   rangi   miasta
1349  roku.  Akt  lokacyjny  na  prawie   chełmińskim   został   wtedy   wystawiony   na   zamku
w Bobrownikach przez księcia dobrzyńskiego Władysława pierwszemu wójtowi Lipna - Mikołajowi Rudnickiemu. Przywileje miejskie były potwierdzane a nawet rozszerzane przez następnych władców: Władysława Jagiełłę, Aleksandra, Zygmunta Starego, Zygmunta Augusta, Augusta II Mocnego, Stanisława Augusta Poniatowskiego oraz króla pruskiego Fryderyka Wilhelma.
Herb  Lipna  znany  od  XIV  w.  przedstawia  otwartą bramę z dwiema basztami.
W bramie znajduje się dziewięciolistna lipa, która nad nią wyrasta. Od niej prawdopodobnie pochodzi nazwa miasta.
Pod koniec XIV w. Lipno stało się siedzibą powiatu, pobudowano murowany gotycki kościół, z biegiem czasu zaczęły odbywać się tu sejmiki dla Ziemi Dobrzyńskiej. Dotkliwie zniszczone zostało w czasie ,,potopu szwedzkiego". Pasmo  wyniszczających  wojen,  postępujący  kryzys  gospodarczy i
 polityczny
w XVIII w. doprowadził do zahamowania rozwoju miasta i jego upadku. Dramatyczne   chwile   przeżywało   miasto   w   czasie   zaborów.  Przechodziło
z zaboru pruskiego do rosyjskiego. W czasie powstania listopadowego i styczniowego udział mieszkańców  był  znaczący,  wielu  z nich zginęło na polach bitew, na szubienicach, w więzieniach
i katorgach. 11 XI 1918 r., przy udziale Polskiej Organizacji Wojskowej, Lipno odzyskało niepodległość. Podczas wojny polsko-bolszewickiej w 1920 r. miasto przez 7 dni znalazło się pod okupacją  rosyjską.  W  latach 1920-1939  mieszkańcy  odrabiają  w  szybkim  tempie  czas zastoju
i  zniszczeń  minionego  okresu.  Nastąpił   widoczny   rozwój   życia  społecznego,  gospodarczego
i politycznego miasta. Tragicznym okresem dla Lipna okazał się czas II wojny światowej. Eksterminacja  ludności  i  terror  okupanta  hitlerowskiego  przyczyniły  się  do
 znacznego upadku.
W masowych egzekucjach i wysiedleniach zginęło ok. 4 tys. osób z 12-tysięcznej społeczności miasta.
Lipno w dniu 22 stycznia 1945 r. uzyskało wolność.
Obecnie miasto liczy ok. 16 tys. mieszkańców
. Położone jest w centralnym rejonie Ziemi Dobrzyńskiej w województwie kujawsko-pomorskim. Ogólna powierzchnia miasta to około 11 km2. Przez Lipno przepływa rzeka Mień, która jest dopływem Wisły. Miasto w 1999 roku obchodziło swoje 650. urodziny. Dzięki dobrze rozwiniętej sieci dróg miasto posiada dogodne połączenia komunikacyjne z Włocławkiem, Płockiem, Toruniem, Rypinem i Sierpcem.

                                                                         
powrót