Dla nauczycieli

 

                  1. Zestawienie wyników klasyfikacji w I semestrze 2011/2012 - kszta³cenie zintegrowane

 

           2. Zestawienie wyników klasyfikacji w I semestrze 2011/2012 - klasy IV-VI

                   3. Elementy dydaktyki

 

 

powrót