Jan Paweł II – patronem Szkoły Podstawowej nr 5 w Lipnie

 

           13 maja 2003 roku Szkoła Podstawowa nr 5 otrzymała imię Jana Pawła II.

                Do tej uroczystości przygotowywaliśmy się przez cały rok. W ciągu roku każda klasa prezentowała na apelu   
                swojego   kandydata  na   patrona,  sporządzała   albumy,  gazetki  ścienne.  Wśród  zgłoszonych  propozycji  
                najczęściej  powtarzała  się  postać Papieża. Decyzją uczniów, rodziców i nauczycieli patronem szkoły został
                wybrany  Jan  Paweł II.  Uroczystość  zaplanowaliśmy  na  dzień  13 maja, ponieważ ten dzień związany jest
                z dwoma wydarzeniami:

                - 13 maja 1917 r. w Fatimie po raz pierwszy Matka Boża objawiła się trojgu dzieciom,

                - 13 maja 1981 r. na Placu Św. Piotra w Rzymie Ali Agca dokonuje zamachu na Jana Pawła II.

                Sam  Papież,  jak później wspominał, życie zawdzięczał Matce Boskiej Fatimskiej, której figurka w tym dniu
                znajdowała się na Placu Św. Piotra.

                             Gdy  nadszedł  dzień  13  maja  2003  roku, o godz. 9.00 zgromadziliśmy się na boisku przed szkołą.
                Nauczyciele  z  rąk  pana  Dyrektora,  a uczniowie od wychowawców klas, otrzymali okolicznościowe znaczki
                upamiętniające  to  wydarzenie.  Następnie,  ze  sztandarem  szkoły  na  czele,  udaliśmy się do kościoła pod
                wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny.

                            O  godz.  10.00 rozpoczęła  się Msza święta koncelebrowana przez księdza Prałata doktora Mariana 
                Włosińskiego,  Krajowego  Duszpasterza  Kuratorów  Oświaty,  Dyrektora  Wydziału Katechetycznego Kurii
                Diecezjalnej  we  Włocławku  oraz  księdza Prałata, Dziekana Parafii Franciszka Cieślaka. Na wstępie ksiądz
                dr  M.  Włosiński  poświęcił  odnowiony  sztandar  szkoły. Na znak czci Celebransi i Dyrekcja szkoły ucałowali  
                sztandar.  Liturgię  słowa  dla  zgromadzonych  odczytała Wicedyrektor szkoły pani mgr Marzena Zielińska. 
                Chór  szkolny,  prowadzony  przez  panią  mgr Iwonę Mroczkowską, zaśpiewał  psalm  i  pieśni  dając  wyraz   
                piękna   modlitwy  i   uroczysty   charakter   Eucharystii. Homilię   wygłosił   ksiądz dr M. Włosiński, w której 
                ukazał  misję  nauczyciela  i  wychowawcy,  podkreślając  jak  ważną  służbę pełni on wobec ucznia. Modlitwę 
                powszechną  w  intencji  Kościoła,  Papieża,  biskupów,  kapłanów, nauczycieli, katechetów, uczniów, rodziców, 
                pracowników  szkoły,  darczyńców  zanieśli  do Boga Ojca przedstawiciele rodziców – pani Iwona Cackowska
                i  pan Tomasz Wiśniewski.  Na  zakończenie  Mszy  św. głos zabrał Dyrektor szkoły mgr Leszek Statkiewicz 
                - nawiązał  do  wydarzeń  z dnia  13 maja 1917 r. i 13 maja 1981 r., podziękował księżom za koncelebrowanie  
                Eucharystii,  wygłoszoną  homilię  oraz  przedstawicielom  szkół  lipnowskich,  władzom  miasta  i  gościom za 
                przybycie i wspólną modlitwę.

                           Po  Mszy  św.  wróciliśmy  do  szkoły i  kontynuowaliśmy  uroczystość.  Zgromadziliśmy  się  na boisku
                przed  szkołą,   gdzie   delegacja  dzieci   z   naszej  szkoły  wręczyła  przybyłym  gościom  okolicznościowe 
                znaczki  oraz  foldery  przedstawiające  historię  i  osiągnięcia szkoły. Głos zabrał Dyrektor szkoły pan mgr
                Leszek  Statkiewicz.  Przypomniał   zebranym  wydarzenia  związane  z  utworzeniem szkoły oraz wyborem  
                patrona.   Przewodniczący   Rady   Miasta   pan   Stanisław   Spisz   odczytał   akt   nadania   szkole   imienia
                Jana  Pawła  II.  Wicedyrektor  szkoły pani mgr Marzena Zielińska  zapoznała  obecnych  z  treścią  listu
                od  Papieża,  w  którym  zawarte  były  życzenia  oraz  błogosławieństwo dla nauczycieli, uczniów i rodziców.
                List   ten   był   odpowiedzią   na   pismo   skierowane   przez   panią   katechetkę   Barbarę Ardanowską do
                Jana Pawła II, w którym poinformowaliśmy Głowę Kościoła o naszych zamierzeniach.

                          Następnie   została   odsłonięta   tablica   pamiątkowa   przez   panią   wizytator  Kuratorium Oświaty
                Teresę  Więczkowską  oraz  burmistrza  miasta  Lipna  pana Wiesława Białuchę. Tablica została poświęcona
                przez  księdza  Prałata Mariana Włosińskiego oraz księdza Prałata Franciszka Cieślaka. Zaproszeni goście,  
                władze  miasta,  dyrekcje  szkół i przedszkoli gratulowali wyboru patrona, składali życzenia i prezenty dla  
                szkoły.   Dyrektor   szkoły   pan  mgr  Leszek  Statkiewicz  wręczył  gościom  listy gratulacyjne.  Ta  część 
                uroczystości  zakończyła  się  odśpiewaniem  hymnu szkoły, który skomponowały nasze koleżanki – pani mgr
                Anna Siemiątkowska (słowa) oraz pani mgr Iwona Mroczkowska (muzyka).

                           Dalsza  część  uroczystości  miała  miejsce w auli szkoły. Duże zainteresowanie zebranych wzbudził
                kącik  poświęcony  patronowi  szkoły,  w  którym  znajdują  się:  obraz  o  wysokości 1,5 m przedstawiający
                idącego  Papieża  z  rozwianą  szatą  i ręką wzniesioną w geście udzielania błogosławieństwa (autorem tego
                obrazu  jest  nasz kolega pan mgr Krzysztof Wiśniewski), tablica pamiątkowa, popiersie Papieża, sztandar   
                szkoły oraz najważniejsze dokumenty związane z powstaniem szkoły oraz nadaniem jej imienia.

                           W części artystycznej uczniowie w bardzo zajmujący sposób zaprezentowali postać Jana Pawła II. 
                Słowo  mówione  było  wzbogacone przez pieśni i piosenki wykonywane przez chór szkolny. Na zakończenie 
                uczniowie deklamowali swoje wiersze napisane specjalnie na tę uroczystość.

                          Mamy  nadzieję,  że przykład życia i postępowania naszego patrona – papieża Jana Pawła II, wpłynie
                na polepszenie jakości pracy szkoły, na sposób myślenia i działania nauczycieli i głównego podmiotu szkoły –                uczniów. Chcielibyśmy, aby jednym z głównych naszych haseł były słowa Jana Pawła II: ,,Musicie od siebie 
          wymagać, nawet gdyby od was inni nie wymagali
”.

 

 

Barbara Ardanowska, Andrzej Rudzki

                                                                                                                                                                                                  Artykuł  ten  został  opublikowany  w  Gazecie   Lipnowskiej   (Pismo  społeczno - kulturalne   Towarzystwa   Miłośników   Ziemi   Dobrzyńskiej), nr 48 z 1 września 2003 r.

powrót